KSN Surfclub

Hoe verduurzaamt gemeente Noordwijk sportclubs

Sportclubs en sportaccommodaties gebruiken veel energie. De energierekening is dan ook vaak een forse kostenpost en bovendien is het verbruik belastend voor het milieu. Sportverenigingen willen daarom graag verduurzamen. De sportclubs hebben vaak al een energiescan maar 90% hiervan belandt in de la. Dat is zonde, want het kan écht anders, vindt Ingrid Vogels, eigenaresse van Green2live uit Scheveningen.

Green2live gaat door waar anderen stoppen om gemeenten en sportclubs te begeleiden naar een duurzame transitie. Met volledige ondersteuning, een praktische aanpak én heel veel kennis om de juiste subsidiepotjes te vinden waardoor de clubkas niet hoeft worden aangesproken. En dat werkt!

Van A tot Z
In samenwerking met gemeenten en banken verduurzaamt Green2live sportclubs met een servicegerichte totaalaanpak in verschillende regio’s. Naast de begeleiding naar energietransitie en klimaatadaptie wordt ook een van A tot Z haalbaarheidsplan gemaakt. Dit plan is inclusief de aanvraag van subsidies, financiering én de oplevering van het project.

Noordwijk
Deze werkwijze is ook voor de gemeente Noordwijk reden geweest om voor Green2live te kiezen. “Green2live biedt meer aan dan alleen een energiescan en juist die servicegerichte aanpak sprak mij erg aan”, vertelt Ferdy Nugteren. Hij is werkzaam bij de gemeente Noordwijk en was in 2020 aanwezig op het Nationaal Sportcongres waar Ingrid een presentatie gaf. Zij sprak hier over het onderwerp ‘zonder voorfinanciering verduurzamen’.

Energiescans
Dit wekte de interesse op bij Ferdy. De gemeente Noordwijk was namelijk net bezig met de duurzaamheidmaatregelen omtrent sport. Uiteindelijk besloten beide partijen samen te werken. Green2live stelde vervolgens een compleet plan op en na goedkeuring ging de duurzame transitie van start.

Hiervoor zijn bij verschillende sportverenigingen in de gemeente energiescans uitgevoerd. Van tafeltennis, biljart en korfbal tot tennis, voetbal, hockey en de surfclub. “Je ziet de proactieve aanpak van Green2live en ze werken achter de schermen ontzettend hard door. Juist omdat er zoveel tijd ontbreekt op de gemeente is dat heel fijn”, vertelt Ferdy.

Inzichtelijk
Naast het feit dat Green2live de gemeente ondersteunt brengt zij ook helder in kaart wat de duurzame transitie voor de sportclubs betekent. “Sportclubs vinden het fijn om hier inzichtelijke gesprekken over te hebben. Want dit laat hen zien dat er soms maar een simpele aanpassing nodig is”, legt Ferdy uit. Dit leidt vaak tot een positief vervolgeffect waardoor ook andere instanties aan de slag gaan met duurzaamheid. Zoals de kerk in Noordwijk waar de tafeltennisvereniging een ruimte huurt. “Met deze proactieve en klantgerichte aanpak bereik je dus meer in het dorp”, aldus Ferdy.

Volgende stappen
De volgende stap die gemeente Noordwijk en Green2live gaan zetten zijn de haalbaarheidsonderzoeken. Dankzij de actuele kennis van Ingrid worden deze deels gesubsidieerd en voor een deel door andere regelingen ondersteund. Als deze onderzoeken zijn afgerond, heeft de gemeente nog beter in kaart welke investeringen er nodig zijn, wat de jaarlijkse energiebesparing is en welke kosten daarbij horen.

Dankzij Green2live is er een goede basis gecreëerd om de sportclubs in de gemeente Noordwijk te verduurzamen. Op het gebied van duurzaamheid zijn er echter nog genoeg doelstellingen, weet Ferdy. “Daarom hopen wij dat Green2live ons in de toekomst ook wil helpen met het verduurzamen van het onderwijs in onze gemeente”.